RASKID UGOVORA I POVRAT

 • Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem druge nedvosmislene izjave kojom Kupac izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta ili putem e-maila : reklamacije@kupaonica.hr.
 • Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
 • Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku.
 • U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju na adresu sjedišta ili poslovnice.
 • Za proizvod koji se vraća, Prodavatelj se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o Jednostranom raskidu ugovora, a nakon što primi vraćenu robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava, uključujući i troškove dostave osim ukoliko Kupac nije odabrao drugu vrstu isporuke, a skuplju od standardnog najjeftinijeg načina dostave Prodavatelja. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.
 • Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelj o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku. Ovlašteni kontrolor Prodavatelja će prilikom preuzimanja vraćene robe istu prethodno prekontrolirati da li je ista u urednom stanju – u onom stanju u kojem je Kupcu bila predana u posjed:
 • da je vraćena upravo isporučena roba,
 • da proizvod u ispravnom stanju u pogledu količine
 • da je proizvod bez vidljivih nedostataka
 • da je uz proizvod priložena sva prateća dokumentacija (ovisno o vrsti proizvoda).
 • Ukoliko se pregledom vraćene robe po ovlaštenom kontroloru Prodavatelja utvrdi da je roba u cijelosti uredna po svim točkama (a. do d.), smatrat će se da je Kupac uredno izvršio svoju obvezu po osnovi jednostranog raskida ugovora. Ukoliko se pregledom predmetne robe po kontroloru Prodavatelja utvrdi da roba nije u cijelosti uredna po svim točkama (a. do d.), Prodavatelj je ovlašten odbiti prihvat takve robe te Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze temeljem izjave o jednostranom raskidu ugovora.
 • Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima propisanima u Zakonu o zaštiti potrošača:
 1. ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  b. ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  c. predmet ugovora roba koje je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim
 • Kupac je, kada vrši povrat proizvoda, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.
 • Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 • U slučaju povrata robe, zaračunavamo manipulativne troškove u iznosu od 10% od vrijednosti vraćane robe.